Συμβουλευτική

Η εκθετικά αυξανόμενη πολυπλοκότητα του Διεθνούς Συστήματος, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της 4ης βιομηχανικής Επανάστασης, στον υλικό και τον ψηφιακό κόσμο, υπερκερνά τις ικανότητες λήψης αποφάσεων των πολιτικών ηγητόρων και στελεχών πολυεθνικών/υπερεθνικών επιχειρήσεων. Το Διεθνές Σύστημα από το 2020 και ύστερα αποδεικνύεται πως είναι ‘’κβαντικό’’. Τα αξιώματα της Νευτώνιας Φυσικής περί αιτιοκρατικότητας, προβλεψιμότητας και γραμμικότητας έχουν δώσει την θέση τους στα διδάγματα της Κβαντικής Ανάλυσης του κόσμου. Η πολυπλοκότητα, η διαλειτουργικότητα, η συνδεσιμότητα και η αβεβαιότητα αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά υπό τα οποία αλληλεπιδρούν τα Kράτη μεταξύ τους. Ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής υπέδειξε πως ακόμα και το Διεθνές Σύστημα που οικοδομήθηκε την περίοδο της δεύτερης ‘’Μεγάλης Ειρήνης’’ στην Δύση, που ήρθε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έμενε να καταρρεύσει. Πλέον δεν υφίσταται ‘’Παγκόσμια Τάξη’’. Μονάχα μία ροπή προς την Αταξία. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε πως οι αλλεπάλληλες Συστημικές Κρίσεις του 21ου αιώνα αποτελούν ένα απότοκο της ‘’αταξίας’’ εντός του Διεθνούς Συστήματος και της νέας μορφής την οποία λαμβάνει.

Η Δεξαμενή Σκέψης του FutureWarfare έχει ως αξίωμα την αποδοχή πως ο Πόλεμος δεν είναι μία ελεγχόμενη, εκούσια και ορθολογική διαδικασία που υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο. Ο Πόλεμος είναι ένα φαινόμενο/κατάσταση που υπάγεται στην ‘’φύση του ανθρώπου’’ (στα αμετάβλητα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως οντολογικό στοιχείο ανάλυσης) και προκύπτει κυρίως λόγω ανορθολογικών και μη γραμμικών αποφάσεων, Πολιτικών Θεωριών και Δογμάτων. Η προσπάθεια για κατανόηση οιασδήποτε Γεωστρατηγικής μετάλλαξης του Διεθνούς Συστήματος υπό ένα αυστηρό ορθολογικό, κανονιστικό και αιτιοκρατικό πλαίσιο είναι μάταιη. Οι άνθρωποι ως μονάδες και κατ’ επέκταση οι ανθρώπινες οργανωμένες κοινωνίες που διαμορφώνουν τα κράτη, λειτουργούν κυρίως ανορθολογικά. Η ευθύνη για αυτήν την συμπεριφορά δεν αποδίδεται μονάχα στην ‘’φύση του ανθρώπου’’ αλλά κυρίως στην ‘’φύση’’ του ίδιου του Σύμπαντος. Τα μη γραμμικά, αλληλένδετα και ακανόνιστα φαινόμενα που βιώνουμε γύρω μας καθημερινά, ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι, πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε.

Εάν εσείς και η επιχείρησή σας, θέλετε να μάθουμε μαζί ‘’τι δουλεύει και τι όχι’’ στην Νέα Χαοτική Γεωπολιτική Πραγματικότητα, επικοινωνήστε μαζί μας για να βγούμε αμφότεροι κερδισμένοι από αυτήν την Γεωπολιτική Επανεκκίνηση που βιώνει ο ανθρώπινος πολιτισμός.