Ετικέτα: Ινδικός Στρατός

Ένταξη της Ελλάδας στο Κοινό Πρόγραμμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Στρατού των ΗΠΑ και Ινδίας;

Ένταξη της Ελλάδας στο Κοινό Πρόγραμμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Στρατού των ΗΠΑ και Ινδίας;

Αξιωματούχοι από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και της Ινδίας ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινών μηχανισμών τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο την αύξηση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο εθνών. ...